Aparell Digestiu

APARELL DIGESTIU Consultoris externs

  • Dra. Ana Belén Vega López
  • Dr. Israel Vega López
  • Dr. José Alcaraz Serrat
  • Dra. Martha González Barcenas
  • Dra. Joana Villaverde Haro

PROVES COMPLEMENTÀRIES

  • Endoscòpia Digestiva
  • Colonoscòpia Total