Otorrino-Laringologia

OTORRINO-LARINGOLOGIA Consultoris externs   Foto Consulta Otorrino

 • Dr. Alfredo Rigau Llauger
 • Dra. Mª Teresa Amador Salvat
 • Dra. Margarita Mesa Marrero
 • Dra. Miriam Hamdan Zavarce
 • Dra. Cristina Molina Martínez

SERVEIS I PROVES COMPLEMENTÀRIES

 • Audiometria
 • Aerosolteràpia
 • Impedanciometria
 • Diagnòstic del vertigen
 • Endoscòpia Laringea
 • Endoscòpia Nasal
 • Exploració Microotoscòpica
 • Cauterització Tabic Nasal
 • Sinèquia Nasal
 • Papiloma de faringe
 • Tap de Silicona
 • Intervencions Quirúrgiques Programades