Traumatologia

TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA Consultoris Externs

  • Dr. Alfonso León García-Vao. – Av.Constitució, 197 Entlo. 1ª – Consulta 6 o 7
  • Dr. Arturo Pérez Pons. – Av.Constitució, 197 Entlo. 1ª – Consulta 1 o 6
  • Dr. Carlos Jordán Segura. – Av.Constitució, 197 Entlo. 1ª – Consulta 6
  • Dr. Pablo Del Amo Genova. – Av.Constitució, 197 Entlo. 1ª – Consulta 5 o 7
  • Dr. Joaquim Cuxart Miró. – Av.Constitució, 197 Entlo. 1ª – Consulta 5, 6 o 7
  • Dr. Victor Melero Tercero. – Av.Constitució, 177 – Consulta 1
  • Dr. Pablo Monsonet Villa. – Av.Constitució, 177 – Consulta 1

SERVEIS COMPLEMENTARIS     Tríptic Plasma_Enriquit

  • Intervencions Quirúrgiques Programades
  • Infiltracions
  • Factors de Creixement