Traumatologia

TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA

  • Dr. Alfonso León García-Vao
  • Dr. Arturo Pérez Pons
  • Dr. Carlos Jordán Segura
  • Dr. Pablo Del Amo Genova
  • Dr. Joaquim Cuxart Miró
  • Dr. Victor Melero Tercero
  • Dr. Pablo Monsonet Villa

SERVEIS COMPLEMENTARIS     Tríptic Plasma_Enriquit

  • Intervencions Quirúrgiques Programades
  • Infiltracions
  • Factors de Creixement