Urgències

URGÈNCIES MÈDIQUES
Av. Constitució, 189

Assistència mèdica tot l’any

de 8:00h a 24:00h

MEDICINA GENERAL D’URGÈNCIES
RADIOLOGIA GENERAL
MAMOGRAFIES I DENSIOMETRIES
ENFERMERIA
PEDIATRIA
CIRURGIA PEDIÀTRICA