Explicació del perquè diferents proves o test donen resultats diferents en la mateixa data

En aquesta gràfica s’explica molt bé el motiu del perquè s’està generant confusió entre els pacients, que després de fer-se un test que li dóna positiu, es fan una PCR i els hi dóna negatiu, o al revés. Com es pot veure, depèn de en quin dia es troba el pacient després del primer contacte amb el virus en el moment de la prova.

Com es pot apreciar a la gràfica, els tests ràpids detecten la IgM ia partir del 5è. dia la IgG a partir del 11è dia del contagi, amb la qual cosa pot ocórrer que el test doni negatiu i la PCR positiu, si es realitzen les dues poroves abans del 5è dia. Així mateix, pot ocórrer el contrari a partir  del dia 15è, doncs ja està en fase de finalització i la PCR pot donar negatiu i el test ràpid positiu (queda el rastre que s’han generat els anticossos). Aquests desfasaments temporals poden generar confusió, creant la percepció que ha fallat el test ràpid o la PCR i no és així.