Història

El Centre Mèdic i de Rehabilitació de Castelldefels es va crear a l´any 1977, situat inicialment a la Plaça Espanya i dedicat exclusivament a la recuperació funcional a càrrec del fisioterapeuta Sr. José Gámiz.

Façana 1977

Al cap de l´any i davant la falta d´espai, el Centre és traslladat a l´Av. de la Constitució nº197, on s´inicien altres activitats com Medicina Interna a càrrec del Dr. Jesús Toril, Medicina General, Infermeria, Radiologia convencional, etc.

Façana 1978

Al 1979 i davant la demanda dels usuaris es decideix engegar un servei d´assistència mèdica permanent, és a dir, obert les 24 hores tots els dies de l´any i que des de llavors ha estat funcionat de forma ininterrompuda fins el Juny del 2012.

Amb la inclusió de diverses especialitats mèdiques es fa necessària l´ampliació del Centre Mèdic, pel que l´any 1981 el Dr. Toril i el Sr. Gámiz creen la societat Centro Médico y de Rehabilitación S. A. traslladant les instal·lacions a la seva actual ubicació en l´Av. Constitució, 181.

Façana 1982

El Centre sempre ha estat vinculat a la població, durant uns anys va concertar amb l´Ajuntament de Castelldefels la prestació de serveis tals com el de l´atenció sanitària a indigents o la Planificació Familiar que incloïa la realització de mamografías, classes de preparació al part, a més d´altres serveis.

També s´han portat a terme programes de docència dirigits a col·legis, cursets de socorrisme, estudis de prevaléncia de hipertensió arterial de nens en edat escolar, etc.

Recep.Principal 1982

Al 1985 es potencia de forma important el Servei de Radiodiagnóstic incorporant equips com mamógraf, ortopantomógraf, eco-doppler vascular, ecógraf general i ginecológic. Així mateix, s´adquireix un nou local a la mateixa Av. Constitució, dedicat exclusivament al Servei de Recuperació Funcional, dotant-lo d´equipaments d´última generació i on es poden realitzar altres activitats de forma més espaiosa, com classes de preparació al part, gimnàstica correctiva, etc.

Rehabilitació 1999

Des de fa uns anys, el Centre col·labora amb el programa de vacunacions de la Direcció General de Salut Pública, altre exemple d´integració amb les institucions dedicades a la cobertura mèdica.

Seu principal 2000

En el 2009 el Centre Mèdic planeja donar un pas més endavant i estudia deixar les instal·lacions que han estat la seu social i principal local on s’han atès a milers de malalts i accidentats durant 28 anys.

Recep. Principal 2000

Dintre del seu pla estratègic i degut al creixement demogràfic de la zona, el Centre Mèdic Castelldefels realitza una aposta per la Cirurgia Menor i Major Ambulatoria, adquirint un local de 800m² que destinarà a aquesta activitat. Es projecta l´obertura de 2 quiròfans en els quals es podran realitzar intervencions quirúrgiques que no requereixin ingrés, així com les consultes mèdiques relacionades amb la cirurgia.

Això permet desenvolupar l´activitat mèdic-assistencial en unes condicions concordes a les noves exigències de qualitat i amb la ferma intenció de complir amb les expectatives dels pacients, sempre des de l´àmbit extra-hospitalari.

Unitat Quirúrgica 2009

Aquestes noves instal·lacions, han estat dissenyades per a la realització d´intervencions quirúrgiques de forma ambulatòria, comptant amb els últims equipaments i amb profesionals altament qualificats.

Quirófano 2

Al juny de 2010 va ser inaugurat el centre d’Urgències Mèdiques on donem els serveis de Medicina General, Urgències de 8:00h a 24:00h, Pediatria, Infermeria i Radiologia digital.

Urgències Mèdiques 2010

I finalment a finals del 2010 ha estat inaugurat l’últim centre Especialitats Mèdiques on donarèm els serveis de Odonto-Estomatologia, Podologia, Ecografia, Traumatologia, Otorrinolaringologia, Psicologia i Psiquiatria. 

Especialitats i Rehabilitació 2010

Tant mateix, s’aprofitat per remodelar el servei de Rehabilitació i tancar un període d’expansió en els dos últims anys, que ens ha portat a poder oferir més serveis i professionals en les especialitats més demandades en un total de 1500 m2.

Servei de Rehabilitació 2010

Després d’uns anys de consolidació de la inversió realitzada, al febrer de 2016 s’ha millorat el servei d’odontologia, inaugurant un nou local amb l’objectiu de donar cabuda a més recursos, tant a nivell humà com tècnic.

 Clínica Dental 2016

Tenim el desig i convenciment que aquest pas endavant s’ha de convertir en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la nostra comarca.

La relació amb la comunitat és excel·lent, fet que ha permès el constant creixement del Centre i és per això, que des d’aquest espai, volem agrair el suport rebut per part dels pacients durant tots aquests anys.