Colonoscòpia

  • COLONOSCÒPIA TOTAL FINS A CEC
– Com que la Colonoscòpia Total fins a Cec es realitza sota sedació i que no poden haver restes sòlids a la zona a estudiar, aquesta prova necessita d’una preparació especial. En aquest arxiu es poden descarregar i imprimir la preparació.Preparació Colonoscòpia.pdf