Preoperatori

  • INSTRUCCIONS A PACIENTS PER PREOPERATORI
Com que les intervencions en Quiròfan moltes vegades es realitzen sota sedació, necessita una preparació especial. En aquest arxiu es poden descarregar i imprimir la preparació.Instruccions preoperatori.pdf