Psicologia

PSICOLOGIA Consultoris Externs

ESPECIALITATS

  • Clínica d’adult i adolescent
  • Fisiopatologia de la violència
  • Imnoterapia
  • Sexualitat
  • Teràpia de Parelles