Endoscòpia

  • ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
– Com que l’Endoscòpia Oral Digestiva es realitza sota sedació i que no poden haver restes sòlids a la zona a estudiar, aquesta prova necessita d’una preparació especial. En aquest arxiu es poden descarregar i imprimir la preparació.Preparació Endoscòpia digestiva.pdf